FDF logo - til forsidenlogo

  Kontingentet i FDF Sunds betales to gange årligt
  i januar og september måned.

  Kontingentet for Puslinge, Tumlinge, Pilte og Væbner er i 2022 / 2023 på 840 kr.
  420 kr. hvert halve år.

  Kontingentet for Seniorer er i 2022 / 2023 på 420 kr. (mødes hver anden tirsdag i lige uger) 210 kr. hvert halve år

  Lejre og weekendturer betales, der for ved siden af.

  FDF Skjorte, March og Lejr, Dolk, mv. kan købes i vores lille butik 55nord i Spunk. Se mere >> her

  INDMELDELSE I FDF SUNDS

  Vi har tidligere fået indmeldelser på papir- men det er slut.

  Du kan tilmelde dit barn via FDFs medlemsservice. Følg linket >> Her

  Er der spørgsmål vedr. indmeldelse så kontakt Troels Gylling - 20992410.